تبلیغات
One Direction - خبر و عکس +متن you and I
سلام دوستان خوبید ؟؟؟ با امتحانا چیکار میکنید ؟؟؟
ما که میگذرونیم  بعد امتحانا سعی میکنم به همتون که وب دارید بسرم


خوب یه خبر از لیام براتون دارم که  لیام و سوفیا  با هم قطع رابطه کردن واز هم جدا شدن
و چند تا عکس باحال شاید قدیمی باشه ولی خیلی قشنگه البته اینا رو از اینستاگرام گرفتم
بچه ها متن you & I هم گذاشتم تو ادامه
Niall]
I figured it out,
فهمیدمش
I figured it out, from black and white
فهمیدمش، از سیاه و سفید
Seconds and hours
ثانیه ها و ساعت ها
Maybe we had to take some time
شاید باید یکم صبر میکردیم

 
[Liam]
I know how it goes
میدونم چطور میشه
I know how it goes, from wrong and right
میدون چطور میشه، از درست و غلط
Silence and sound
سکوت و صدا
Did they ever hold each other, tight
آیا اونا همو محکم در آغوش گرفتن
Like us, did they ever fight,
مثل ما، اونا هم دعوا میکردن
Like us
مثل ما


 
[Harry]
You and I
تو و من
We don’t want to be like them
ما نمیخوایم مثل اونا باشیم
We can make it till the end
میتونیم تا آخرش بریم
Nothing can come between
هیچ چیز نمیتونه بیاد بین
You and I
تو و من
Not even the gods above
نه حتی خداهایی که اون بالان
Can separate the two of us
میتونن ما دو تا رو جدا کنن
No nothing can come between
نه هیچ چیز نمیتونه بیاد بین
You and I
تو و من


 
[Zayn]
I figured it out
فهمیدمش
Saw the mistakes of up and down
اشتباه های بالا و پایین رو دیدم
Meet in the middle
وسط همو ببینیم (توافق کنیم)
There’s always room for common ground
همیشه جایی برای زمین مشترک هست

 
[Louis]
I see what is like
میبینم شبیه چیه
I see what is like, for day and night
میبینم شبیه چیه برای روز و شب
Never together
هیچ وقت باهم نیستن
Cause they see things in a different light
چون اونها چیزها رو با دید متفاوتی میبینن 
like us, but they never tried
مثل مت، ولی اونها هیچوقت تلاش نکردن
like us
مثل ما


 
[Harry]
You and I
تو و من
We don’t want to be like them
ما نمیخوایم مثل اونا باشیم
We can make it till the end
میتونیم تا آخرش بریم
Nothing can come between
هیچ چیز نمیتونه بیاد بین
You and I
تو و من
Not even the gods above
نه حتی خداهایی که اون بالان
Can separate the two of us
میتونن ما دو تا رو جدا کنن
No nothing can come between
نه هیچ چیز نمیتونه بیاد بین
You and I


تو و منطبقه بندی: اخبار جدید،  درباره ی پسرا!،  liam،  عکس،  متن اهنگها، 

تاریخ : دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 | 08:53 ب.ظ | نویسنده : mahya | CM.S

  • قیمت لپ تاپ
  • گریزون
  • ضایعات